WSPARCIE ORGANIZACJI

Program wsparcia psychologicznego na czas kryzysu

 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

 

Decyzja podjęta w stanie równowagi jest inna od tej podjętej w sytuacji przeciążenia stresem. W trosce o zapewnienie warunków do podejmowania właściwych decyzji w świecie pełnym niestabilności przygotowałem program wsparcia psychologicznego w kryzysie. Jest przeznaczony dla managerów i pracowników pracujących pod dużą presją i w stanie przewlekłego stresu.

Cel programu

Zachowanie lub podniesienie zdolności do podejmowania właściwych decyzji. Zachwoanie lub podniesienie kompetencji do adekwatnych reakcji emocjonalnych. Regeneracja i odzyskanie równowagii wewnętrznej. Redukcja stresu. Zwiększenie poziomu odporności psychicznej.

Dlaczego taki program?

Ponieważ umysł przeciążony stresem nie jest w stanie podjąć tak dobrej decyzji ani zbudować tak dobrej relacji jak umysł funkcjonujący w równowadze.
 Nie zawsze mamy wpływ na to, co nas spotyka, ale mamy wpływ, jak na to chcemy zareagować.

Dla kogo ?

Dla pracowników funkcjonujących w sytuacjach zwięksoznej presji i stresu, Dla kadry zarządzającej sytuacją kryzysową, dla zespołów sprzedażowych, dla działów HR. Dla osób zagrożownych zwolnieniem lub w trakcie okresu wypowiedzenia.

Spotkania online indywidualne i zespołowe

Indywidualne: coaching kryzysowy, indywidualny, mentoring, wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysowe, superwizje biznesowe. Zespołowe: szkolenia, coaching grupowy, szkolenia trenerów, "burze mózgów"

Kurs online poprawiający odporność psychiczną

Korzystasz kiedy chcesz. 16 lekcji, 3,5 godziny materiałów video i plików dźwiękowych. Kurs skłąda się z 5 modułów: regeneracji, treningu koncentracji, treningu wewnętrznej ciszy, metody poprawy nastroju i samopoczucia, spsosby zwiększenia kompetencji do nadawania włąściwego znaczenia temu, czego doświadczamy.

Redukcja stresu i skutków traum.

Po zniesieniu restrykcji epidemiologicznych możliwość indywidualnych spotkań i grupowych warsztatów zmniejszających poziom stresu i usuwających skutki traum. Podstawą skuteczności takich spotkań są metody pracy z ciałem takie, jak np. metoda TRE.

 

Chcesz wiedzieć więcej o kursie Odbuduj się - kliknij tutaj

Jak pracuję?

Jestem analitykiem transakcyjnym. To praktyczna gałąź psychologii, a jej narzędzia bardzo dobrze nadają sie do szybkiej poprawy relacji zarówno z klientami jak i tych wewnątrz organizacji. Łączę w sobie doświadczenia managera, jednego z najlepszych sprzedawców na świecie w swojej branży z doświadczeniami psychoterapeuty i osoby pomagającej skutecznie zmniejszać stres i presję zawodową. Daje mi to unikalny dostęp do postrzegania relacji i procesów biznesowych. Cenię w sobie zdolność patrzenia na procesy biznesowe z różnych perspektyw.

Dostowuję metody i narzędzia do zastanej sytuacji i problemu. Działam z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, praktyki i urządzeń. Żeby zwiększyć efektywność sprzedaży, potrafię jednocześnie korzystać z najlepszych metod budowania relacji jak i urządzeń do biofeedbacku po to, żeby np. skutecznie zmniejszyć presję związaną z wynikiem.

W trakcie moich warsztatów pracuję na głębokim poziomie umożliwiającym pracę nad postawą i własną emocjonalnością. Przekazuję narzędzia, które od razu możesz wdrożyć w swoim życiu zawodowym i osobistym.

 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

Przed projektem

Możliwe działania, badania ankietowe, wywiad bezpośredni, obserwacja uczestnicząca, analiza procesów i procedur sprzedażowych, teraz w formie online

W trakcie projektu

Możliwe działania: szkolenia, warsztaty, coaching indywidualny, zespołowy, wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysowe

Po projekcie

Możliwe działania: utrwalenie procesu wdrożenia poprzez kursy e-leraning w postaci filmów video i plików dźwiękowych, wsparcie w postaci wykorzystania procesów gamifikacji, superwizja pracy, tworzenie planów rozwoju, coaching, mentoring, konsultacje indywidualne

Szkolenia

Proaktywna sprzedaż

Synergia zespołu

Proaktywny telemarketing

Informacja zwrotna w praktyce

Work Life Balance

Trening lidera

Trening redukcji stresu